Австралийн Элчин сайдын яам
Монгол Улс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш оролцоо сургалт боллоо

Улаанбаатар. Австралийн Засгийн газар хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулахад анхааран ажилладаг. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш оролцоог дэмжих  “Бүгдэд хүртээмжтэй хөгжил: 2015-2020” стратегийг батлан, Австралийн тусламжийн хөтөлбөр, дипломат ажлуудаараа дамжуулан хэрэгжүүлж байна. Австрали улс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалахдаа “Бидний асуудлыг бидний оролцоотой” гэсэн тулгуур зарчим баримталдаг. Улмаар тусламжийн хөтөлбөрүүддээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оролцуулж, манлайллыг дэмжиж, хөгжлийн бүх үйл ажиллагаанд тэднийг хамруулахаар чармайн ажилладаг байна.

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны Баасан гарагт Австралийн Гадаад хэрэг, худалдааны яам, “Си Би Эм Австрали” байгууллага, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын төлөөлөгчдөд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш оролцоо, хүртээмж” сургалт зохион байгууллаа.  Туушин “Бест Вестэрн” зочид буудлын “Сүлд” танхимд болсон сургалтад Австралийн “Бичил төслийн хөтөлбөр”-өөс санхүүжилт авсан ТББ, ядуурал бууруулах, тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоод, Олон улсын хөгжлийн төлөөх Австралийн сайн дурын ажилтнуудын ажиллаж буй  Монгол байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцид заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангасан хөгжил дэвшилд хүрэх эрхэд суурилсан хандлага гэж юуг хэлэх, илүү тэгш оролцоог хангасан хөтөлбөрүүд хэрхэн бий болгох талаар сургалтаар зааж, Австрали Монголчууд харилцан туршлага судалсан юм.

 

2017.11.10