Австралийн Элчин сайдын яам
Монгол Улс

Бичил төслүүд

Австрали улс Бичил төслийн хөтөлбөр (БТХ)-өөр дамжуулан, Монголын хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах, ядуурлыг бууруулахад нь Монголын иргэд, байгууллагад дэмжлэг үзүүлж, Австрали, Монголын иргэд хоорондын харилцаа холбоог хөхиүлэн дэмждэг.

БТХ нь Австралийн тусламжийн төсвөөс санхүүждэг, жил бүр сонгон шалгаруулалтын журмаар олгодог уян хатан жижиг хэмжээний буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр юм.

2003 оноос хойш БТХ нь 100 гаруй Монгол байгууллагад нийгэм, эдийн засгийн салбарт ядуурлыг бууруулах, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, залуучуудыг хүчирхэгжүүлэх, жендэр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох зэрэг өргөн хүрээний чиглэлээр үндэсний болон орон нутгийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой нийгэм, эдийн засгийн асуудлаарх 113 төсөлд санхүүжилт олгожээ.

БТХ нь Монголд хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа ашгийн бус иргэдийн бүлэг, төрийн бус байгууллагууд болон бусад ашгийн бус байгууллагуудад нээлттэй юм.

БТХ-ийн ерөнхий удирдамжийг эндээс авна уу. Монгол улсад мөрдөх БТХ-ийн 2017-2018 оны өргөдөл гаргах үйл явцын удирдамжийг 2017 оны 6 сард гаргана.

 

2016-2017 онд сонгогдсон БТХ-ийн төслүүд

 1. Төслийн нэр: “Ирээдүйн найдвар” төсөл (хөдөө аж ахуй)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монголын Өрхийн Хөдөө Аж Ахуйн Нөөц ТББ (цахим хуудас: www.farm.mn)

  Төслийн танилцуулга: Уг төслөөр Өвөрхангай аймгийн 25 өрх тэргүүлсэн эмэгтэйчүүдийг ногоо тарихад нь тусалж, тогтвортой амьжиргаа, хүнсний аюулгүй байдалд дэмжлэг үзүүлнэ.

 2. Төслийн нэр: Хүний хөхөнцөр вирусын судалгаа (нийгмийн эрүүл мэнд)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монголын Үндэсний Хавдрын Зөвлөл ТББ (www.cancercouncilmongolia.mn)

  Төслийн танилцуулга: Төсөл Сэлэнгэ ба Өмнөговь аймгийн 19-20 насны охид бүсгүйчүүлд тарьсан ХХВ-ийн вакцины нөлөөллийн тухай мэдээллийг цуглуулах үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. Уг үйл ажиллагаа Монгол улсад умайн хүзүүний хавдрыг бууруулах буюу урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлж, энэ чиглэлээр баримтлах бодлогод ашиглах нотолгоо, мэдээллийг өгнө.

 3. Төслийн нэр: “CheckMyService мобайл аппликейшнээр нийтийн үйлчилгээг сайжруулах” төсөл (засаглал)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Ардчилал, Боловсролын Төв ТББ (www.demo.org.mn )

  Төслийн танилцуулга: Уг төсөл үйлчилгээний талаар санал, сэтгэгдлээ өгөх боломж олгодог шинэ мобайл аппликейшнийг турших журмаар иргэд ба Улаанбаатар хотын захиргааны хооронд ил тод харилцаа холбоог бэхжүүлснээр нийтийн үйлчилгээг сайжруулахыг зорьж байна.

 4. Төслийн нэр: “Орон нутгийн залуучуудын сайн сайхныг дэмжих, сагсан бөмбөг тоглох эрх олгох” төсөл (спорт)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Сагсан бөмбөгний ТОББ клуб ТББ-ын дасгалжуулагч

  Төслийн танилцуулга: Төсөл Хэнтий аймгийн алслагдсан нутагт ядуу, эмзэг өрхийн хүүхдүүдэд зориулж, сагсан бөмбөгийн талбай засаж, спортын хувцас, тоноглол өгч, сагсан бөмбөгийн уралдаан зохион байгуулна.

 5. Төслийн нэр: “Хаягдал сонин ашигладаг цаасны урлал үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх” төсөл (хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орлого бий болгох)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монголын үндэсний тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо (www.wheelchairusers.mn)

  Төслийн танилцуулга: Төсөл тэргэнцэртэй тавин эмэгтэй болон тэргэнцэртэй хүүхэд бүхий эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлнэ. Уг төслөөр эдгээр эмэгтэйчүүдэд бизнесийн менежмент, хаягдал сонин ашиглан эд зүйл хийх ур чадвар зааж сургаснаар өрх гэртээ эдийн засгийн хувьд бие дааж, тогтвортой орлого бий болгоход тусална.

 6. Төслийн нэр: “Хамгааллын сүлжээний төлөөх түншүүд” төсөл (гэр бүлийн хүчирхийлэл)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ (www.safefuture.mn

  Төслийн танилцуулга: Уг төслөөр байгууллага, ажилчдын эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг гэр бүлийн хүчирхийллээс илүү сайн хамгаалах чадавхыг бэхжүүлнэ.

 7. Төслийн нэр: “Хөвсгөл Нуур Байгалийн Цогцолборт Газрын иргэдийн дунд залуу байгаль хамгаалагчдыг хөгжүүлж, оролцуулах” (байгаль орчин)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монгол Экологи Төв ТББ (www.mongolec.org)

  Төслийн танилцуулга: Төсөл Хатгал, Ханх тосгодын сургуулийн хүүхдүүдийг сургаж, “байгаль хамгаалагч”-аар ажиллуулснаар Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчныг хамгаалах юм. Уг байгалийн цогцолборт газар нь Монголын ус, биологийн төрөл зүйлийн стратегийн чухал ач холбогдолтой нутаг билээ.

 8. Төслийн нэр: “Хаягдал, дахиврын ногоон зам боловсролын төв” (байгаль орчин: хог хаягдлын менежмент)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Хангарьд Ротари Клуб (www.facebook.com/Khangarid.Rotary) Австралийн KESAB-тай хамтран

  Төслийн танилцуулга: Уг төслөөр 9-р сургуулийн багш нар, сурагчдыг Улаанбаатарт Үндэсний Боловсролын Их Сургуульд байгаль орчныг хамгаалах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах тухай сургалтад хамруулна. Аль аль байгууллага дээр хог хаягдлыг дахин боловсруулах төв байгуулна.

 9. Төслийн нэр: “Харааны бэрхшээлтэй, хараагүй хүүхдүүдэд сургуулийн орчны баримжаа олгох анги байгуулах” (хөгжлийн бэрхшээл)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Үндэсний хэмжээнд харааны бэрхшээлтэй, хараагүй хүүхдүүдэд зориулж 116-р сургууль ажиллана.

  Төслийн танилцуулга: Уг төслөөр 116-р сургууль дээр хараагүй хүүхдүүдэд Улаанбаатар хотоор хэрхэн явах тухай заах анги байгуулна. Энэхүү тусгай өрөө нь хараагүй хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад тус болно.

 10. Төслийн нэр: “Монгол скаутуудын залуучуудад туслах чадавхыг нэмэгдүүлэх” төсөл (залуучуудыг хүчирхэгжүүлэх)

  Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Австралийн Скаутын Холбоо (цахим хуудас: www.scouts.com.au)

  Төслийн танилцуулга: Уг төсөл Монголын Скаутын кэмп дээр саравч барьж, австрали, монгол скаутуудын хоорондын түншлэлийг хөхиүлэн дэмжинэ.

   

2017-18 оны БТХ-ийн тэтгэлэг

2017-2018 оны БТХ-ийн тэтгэлгийн өргөдлийг 2017 оны 6 сард авна. Зарыг цахим хуудас болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр цацна.