Австралийн Элчин сайдын яам
Монгол Улс

Австралийн талаар

Ерөнхий мэдээлэл

Австрали улсын худалдаа, гадаад харилцаа, эдийн засаг, байгаль орчин, засаг захиргаа, уугуул иргэд, шинжлэх ухаан, соёл болон илүү олон зүйл мэдэхийг хүсвэл энд дарж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

 

Гадаад бодлого

Австралийн “Гадаад бодлогын баримт бичиг” нь Австрали улсын үндэсний ашиг сонирхлыг бэхжүүлэх хоёр дахь хэвлэл юм. Энэ баримт бичигт ард иргэд болон үндэсний аюулгүй байдлын талаар Засгийн газраас баримталж буй бодлогыг цогц байдлаар тусгасан.     

 

Худалдааны бодлого

Австралийн Засгийн газрын худалдааны бодлого нь эдийн засгийн чадавхыг сайжруулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих, олон улсын зах зээлд Австрали улсыг төлөөлж, харилцан ашигтай гэрээ хэлцэл байгуулахтай шууд холбоотой байдаг.      

australia.gov.au

Австралийн Засгийн газрын мэдээлэл, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг энд дарж, дэлгэрүүлж үзнэ үү.

 

Утасны лавлах